1400

NÁVŠTĚVNÍKŮ

129 567 Kč

zbylo na účtu po odečtení nákladů na festival

7 788 Kč

Vegan Olomouc, z.s. vrátil zklamaným dárcům, kteří přispívali na Plaformu a chtěli vrátit peníze.

500

NÁVŠTĚVNÍKŮ

169

NÁVŠTĚVNÍKŮ